Personlighetstest

  • martin 
För dig som går gymnasiespåret..

 

 

1.Vad stämmer bäst in på dig? Du…
2.Att göra ett gott intryck…
3.Att ta beslut…
4.Beröm och uppskattning…
5.När någon föreslår något så tänker du:
6.Du får glädje och energi av att…
7.När något blir fel…
8.Du stressas av:
9.Du är bra på…
10.Andra människor…
11.Att lyssna…
12.Konflikter…