Personlighetstest

  • av
För dig som går gymnasiespåret..

 

 

1.Vad stämmer bäst in på dig? Du…
2.Att göra ett gott intryck…
3.Att ta beslut…
4.Beröm och uppskattning…
5.När någon föreslår något så tänker du:
6.Du får glädje och energi av att…
7.När något blir fel…
8.Du stressas av:
9.Du är bra på…
10.Andra människor…
11.Att lyssna…
12.Konflikter…