Årets tema

EXPLORE - Upptäck mer...

Temat för lägret handlar om att upptäcka.
En nyfikenhet på att lära sig mer, få testa nya saker och lära känna nya vänner.

Vår längtan är att lägret ska bli ett tillfälle för dig att skapa nya vänner, men också få lära dig mer om vad bibeln säger. Kan en bok som skrev för mer än 2000 år sedan vara relevant idag? Det tror vi, och det vill vi gärna upptäcka tillsammans med dig den här veckan.

Dagsteman:

Varje dag kommer ha ett eget tema som knyter an till lägrets tema.
 

Helgen med Gymnasiespåret startar med temat som också gäller för hela lägret, EXPLORE.
Tillsammans vill vi få upptäcka mer om vem Gud är, hur han vill använda oss men också få lära känna varandra bättre.

Vi läser om häftiga saker i bibeln, men kan det ske här och nu?
Vilka upplevelser har vi med oss, där Gud varit påtaglig? Kan man få upptäcka hur Gud talar, och hur gör man om man vill be för någon?

En dag med många konkreta exempel…

Nu kommer hela gänget! Lägret börjar på riktigt…
Vi sätter fokus på förväntan, en förväntan på vad lägret ska få innebära i form av gemenskap, undervisning och upplevelser.

Den här dagen vill väcka ett hopp, skapa förväntan och drömmar på att Gud kan göra något mer.

I dagens samhälle ställs tuffa krav på hur vi är, ser ut och vad vi gör.

Livet med Gud är en relation, det handlar inte om krav och prestationer. Hur kan man leva ett naturligt kristet liv i vardagen?

Exchange handlar om att byta det gamla mot något nytt.

När Jesus dog på korset gjorde han det för att ge oss ett nytt liv, ett evigt liv, tillsammans med honom. Vad innebär det egentligen? Vad går jag från och vad byter jag till?

Det man själv har upplevt sätter djupa spår, långt mer än vad bara ord kan göra. Att leva ett naturligt övernaturligt liv tillsammans med den helige Ande går inte beskriva, det måste upplevas.

Det är inte alltid så lätt att sätta ord på det man tror på.

Hur berättar jag för en kompis vem Jesus är? Hur uttrycker jag min kärlek till Gud själv?

Lägret är snart slut, men detta är bara början. Hur tar jag med mig detta hem, vad får detta för konsekvenser i mitt liv under hösten som kommer?